SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Diagnòstic per imatge (radiología digital y ecografía)

Radiologia ecografia veterinària: Disposem d'un modern equip de radiodiagnòstic digital directe. El fet que l'equip sigui un sistema digital fa que la imatge sigui registrada en un ordinador permetent realitzar càlculs i modificacions per obtenir una màxima qualitat d'imatge. A més, el fet que l'equip sigui directe i no de revelat com els antics equips de radiologia, permet als veterinaris del centre veterinari poder realitzar radiografies a les mascotes de la forma més àgil possible i evita haver de mantenir l'animal en postures incòmodes i poder lliurar al propietari una còpia de les imatges en el mateix moment.

Afegeix que, a causa de les grans avantatges i possibilitats de diagnòstic que ofereix un ecògraf, al nostre centre disposem d'un equip d'imatge ecogràfic que permet realitzar en qualsevol moment una ecografia per diagnosticar problemes com obstruccions intestinals, alteracions renals, etc ... D'aquesta manera, i en cas de ser necessari un tractament quirúrgic d'urgències, s'eviten tant retards innecessaris com un possible empitjorament del pronòstic de la mascota.

Tot això ens permet oferir al propietari de la mascota una excel·lent qualitat en el servei veterinari de diagnòstic per la imatge ja sigui de patologies com de fractures òssies, alteracions d'òrgans abdominals o alteracions cardíaques entre d'altres.

to-topto-top