SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Medicina Veterinaria

La medicina general en el nostre centre es divideix en diverses branques.

–  Primera visita i cures del cadell: Es presenta una àmplia explicació inicial de les cures bàsiques i necessàries per al nouvingut i s'estableix una planificació de les desparasitacionsvacunes anuals i revisions que calen per garantir la màxima qualitat de vida a la mascota.

–  Medicina interna: Aquesta branca s'encarrega d'arribar al diagnòstic específic, a més de garantir el tractament de cada problema relacionat amb tots els òrgans vitals i els seus interferències, així com cada patologia específica de cada sistema o aparell que forma part dels éssers vius (respiratori, digestiu, reproductor ...)

–  Revisió de geriàtrics: Ja que quan arriba l'edat adulta la mascota pot amagar una patología subclínica, és a dir, que pateixi però amb absència de signes evidents per al propietari. Un control de tant en tant és recomanable per a assegurar-nos que la mascota gaudeix realment d'un bon estat de salut.

to-topto-top