SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Analisis Cliniques

Disposem d'un laboratori d'anàlisis clíniques dotat d'àmplia tecnologia per poder analitzar la sang dels nostres pacients i donar immediatesa als nostres diagnòstic, així guanyem temps a la cura de les malalties dels seus animals.

Podem analitzar la sang, l'orina, la femta, les orelles ... Realitzem diferents procediments:

Hemograma: Ens diu en un moment com està el nostre animal de glòbuls blancs que són les defenses o si hi ha problemes amb els glòbuls vermells com l'anèmia.

Bioquímiques: Aquesta anàlisi ens dirà com funcionen els òrgans del nostre amic, si el ronyó, el fetge, el pàncrees .... estan en òptimes condicions.

Urianálisis: Hi ha moltes malalties que es poden detectar a l'orina, a part de les ja conegudes infeccions d'orina, vidres o diabetis. COPROLÒGIC Amb una mostra de femta podem saber el patogen és el responsable dels mal de panxa de la nostra mascota i fer el tractament més adequat.

Citología: La citologia a qualsevol nivell (orelles, vagina, pell) ens pot donar informació sobre qui o que està trasbalsant la nostra vida al produir un mal d'orella, unes pèrdues o un irritació de pell.

to-topto-top